Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

tyle godzin
tyle dni
tyle lat
z których nic nigdy nie wynikło
z których nic nie wynika
z których nic nigdy nie wyniknie

tyle miejsc
tylu ludzi
tyle rozmów
które nie chronią przed śmiercią
które nie chronią przed życiem

ktoś - coś
gdzieś - kiedyś
było - nie było
nie wiem (...)

— Dwudzieste trzecie urodziny - Jarosław Borszewicz
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viazapachsiana zapachsiana
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper vianaturalginger naturalginger
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viamadadream madadream
2372 1230
Reposted fromtaSowa taSowa viatarczyn tarczyn
5997 53c9
Reposted fromfilmowy filmowy
9553 f660 500

dumb-science-jokes:

German: every letter is pronounced

Arabic: every letter is pronounced including the ones that aren’t on the page

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viapetro petro

June 21 2017

2099 d57d
Reposted fromtichga tichga viaszczepan szczepan
8394 23e4 500
placek z sadu.
4454 4ab0
Reposted fromohnina ohnina viazupabiskupa zupabiskupa

July 09 2015

3200 ef25

June 28 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...